Vidaus ir užsienio migracija Lietuvoje

Nors kalbant apie migraciją dažniausiai galvoje turima lietuvių emigracija į užsienį arba užsieniečių atvykimas į Lietuvą, ne mažiau intensyvi migracija vyksta ir tarp savivaldybių. Pagal Statistikos departamento duomenis, pateikiame žemėlapius, kuriuose vaizduojama vidaus ir užsienio migracija Lietuvoje, savivaldybėse 2001-2020 m. laikotarpiu.

Vidaus migracija savivaldybėse

Pirmasis žemėlapis – vidaus neto migracija savivaldybėse 2001-2020 m. (t.y. suminė visam šiam laikotarpiui):

Vidaus migracija savivaldybese 2001-2020

Kaip matome, didžiausi vidinės migracijos traukos centrai yra Vilniaus miesto ir rajono, Kauno rajono, Klaipėdos rajono savivaldybės. Teigiamą vidinę migraciją minėtu laikotarpiu taip pat turėjo Palangos ir Neringos savivaldybės, Šiaulių ir Panevėžio rajonų savivaldybės. Kauno-Vilniaus-Alytaus trikampyje esantis regionas taip pat sulaukia daugiau naujakurių iš kitų savivaldybių nei likusi Lietuva.

Daugiausiai gyventojų dėl neigiamos vidinės migracijos 2001-2020 m. neteko Kauno, Panevėžio, Alytaus miestai.

Jiegu imsime tik paskutinių metų, 2020 m. , duomenis, tendencijos panašios kaip ir visą dvidešimtmetį. Išimtis galbūt tik Kauno miestas, pastaraisiais metais sugebėjęs visiškai apversti migracijos balansą: 2020 m. į Kauno miestą iš kitų savivaldybių atvyko 2755 gyventojais daugiau nei išvyko. Bent iš dalies tai galima paaiškinti miesto savivaldybės politika, skatinančia rajono gyventojus persiregistruoti į miestą (vaikų darželiai ir pan.).

Vidaus migracija savivaldybese 2020

Užsienio migracija savivaldybėse

Kalbant apie užsienio migraciją savivaldybėse, pastarųjų 20-ies metų suminis migracijos balansas visur buvo neigiamas.  Mažiausia neigiama užsienio migracija yra kai kuriose Pietryčių Lietuvos savivaldybėse: Širvintų, Molėtų, Šalčininkų, Varėnos, Švenčionių, Zarasų rajonuose. Iš dalies tai galbūt paaiškinama tuo, kad šiame regione didesnę dalį sudaro vyresni gyventojai, lyginant su kitais Lietuvos regionais>>.

Uzsienio migracija savivaldybese 2001-2020

Tačiau 2018-2019 m. padėtis smarkiai pasikeitė: grįžta daug lietuvių iš užsienio (išvykusių per emigracijos bumą po 2004 m.) ir atvyksta vis daugiau ukrainiečių ir baltarusių (daugiau apie visos Lietuvos migracijos balansą>>). 2020 m. neigiamas užsienio migracijos balansas fiksuotas tik Skuodo ir Neringos savivaldybėse.

Uzsienio migracija savivaldybese 2020 copy

Šaltinis: Statistikos departamentas

Item added to cart.
0 items - 0,00