Emigracija Lietuvoje 1990-2024 m.

Lietuvos migracijos balansas (imigrantai minus emigrantai) 1990-2020 m. laikotarpiu (imtinai) yra -679 244 gyventojai. Bendras emigrantų skaičius per tą laikotarpį – 1 052 241, imigrantų – 372 997. 1990-2018 m. migracijos balansas buvo neigiamas, tačiau pastaraisiais metais įvyko lūžis: smarkiai išaugo imigrantų skaičiaus, emigracija mažėja jau ketverius metus iš eilės, tad migracijos balansas (grynoji emigracija) 2018 m. priartėjo prie nulio, o 2019 m. pagaliau perlipo į teigiamą pusę.

Neigiama užsienio migracija buvo svarbiausia Lietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastis 1990-2017 m. 2018 m. padėtis pasikeitė: dėl grynosios emigracijos gyventojų sumažėjimas pirmąkart buvo mažesnis nei dėl natūralios kaitos (natūrali kaita – gimimų ir mirčių skirtumas).

Pastaraisiais metais smarkiai išaugo imigrantų skaičius – daugiausia tai sugrįžtantys Lietuvos respublikos piliečiai, tačiau nemažai ir darbo imigrantų iš Rytų. Po 2022 m. vasario 24 d. prasidėjusios Rusijos karinės invazijos į Ukrainą į Lietuvą vykoir karo pabėgėliai iš Ukrainos. Didėjantis atvykstančiųjų skaičius lėmė, kad 2018 m. dėl grynosios emigracijos Lietuva neteko tik 3292 gyventojų – mažiausiai per visą Nepriklausomybės laikotarpį. 2019 m. ši tendencija dar labiau išryškėjo: imigracija viršijo emigraciją net vienuolika mėnesių iš dvylikos, ir bendras migracijos balansas per 2019 m. buvo +10 794. 2020 m. migracijos balansas dar didesnis – +19 993. Pradedant 2019 m. vasario mėn., teigiamas užsienio migracijos balansas fiksuotas 25 mėnesius iš eilės, iki 2021 m. kovo, kuomet migracijos balansas vėl buvo neigiamas (-364).

 

Žemiau pateiktuose grafikuose – 1990-2020 m. laikotarpio užsienio migracijos absoliutūs skaičiai: emigrantai, imigrantai, neto migracija.

Apačioje pateikta lentelė su metinėmis migrantų sumomis ir 1990-2020 m. suma.

Metinis emigrantų skaičius:

 

Metinis imigrantų skaičius:

 

Užsienio migracijos metinis balansas:

 

Emigracija savivaldybėse

Žemiau pateikiame žemėlapius, kuriuose vaizduojamas užsienio migracijos balansas savivaldybėse. Pirmajame žemėlapyje – suminis migracijos balansas 2001-2020 m., antrajame – migracijos balansas 2020 m. (daugiau apie migraciją savivaldybėse>>):

Uzsienio migracija savivaldybese 2001-2020

Uzsienio migracija savivaldybese 2020 copy
 

Kaip matome, Lietuvoje nėra nė vienos savivaldybės, kurioje 2001-2020 m. būtų fiksuota teigiama užsienio migracija. Tačiau pastarųjų metų besikeičianti tendencija pakeitė viską iš esmės: 2020 m. net 57-iose savivaldybėse migracijos balansas buvo teigiamas, Pagėgių savivaldybėje atvyko tiek pat gyventojų kiek išvyko, ir tik Neringos bei Skuodo rajono savivaldybėse į užsienį išvyko daugiau gyventojų nei atvyko.

Šaltinis: Statistikos departamentas

Item added to cart.
0 items - 0,00