Gyventojų tankumas Lietuvoje

Lietuvos gyventojų tankumas 2020 m. sausio 1 d. buvo 42,8 gyventojai 1-ame kvadratiniame kilometre. 2011 m. surašymo duomenimis, šis rodiklis buvo 46,84 gyv./1 km2. Gyventojų tankumas Lietuvos teritorijoje netolygus, mažiausias jis yra rytinėje Lietuvos dalyje, miškingoje Dzūkijos dalyje ir kai kuriose Šiaurės Lietuvos vietose. Čia tankumas mažesnis nei 10 gyv./1km2. Tankiau gyvenama aplink didžiuosius miestus – Vilnių, Kauną ir Klaipėdą, taip pat Žemaitijoje, Suvalkijoje. Iš 546 Lietuvoje esančių seniūnijų 88-iose gyventojų tankumas mažesnis nei 10 gyv./1km2.

Mažiausias gyventojų tankumas yra Labanoro seniūnijoje – 0,7 gyv./1km2. Didžiausias gyventojų tankumas – Dainavos seniūnijoje Kauno mieste – 10 048 gyv./1km2.

Gyventojų tankumas Lietuvoje 2020 m.

Šiame žemėlapyje matome išskirtas seniūnijas, kuriose gyventojų tankumas mažesnis nei 10 žm./km. Iš viso tokių yra 146 iš 546 (2011 m. tokių buvo 88), jos užima beveik trečdalį Lietuvos ploto. Didžiausi retai gyvenami plotai yra Rytų Lietuvoje ir Pietinėje Dzūkijoje. Vidurio žemumoje tokių plotų apskritai nėra, taip pat vakariniame pakraštyje.

Retai gyvenamos teritorijos Lietuvoje

Kitame žemėlapyje pavaizduotas Lietuvos gyventojų pasiskirstymas jos teritorijoje (1 taškas atitinka 150 gyventojų). Akivaizdu, kad didžiausios gyventojų santalkos yra Vilniaus ir Kauno aglomeracijose, tačiau įdomesni yra skirtumai tarp regionų: Sūduva ir Vakarų Lietuva apgyventos daug tankiau nei Šiaurės Rytų Lietuva, jau nekalbant apie pietinės Dzūkijos didžiųjų girių (Dainavos ir Rūdninkų) masyvus. Galima įžvelgti, jog žemumos (Vidurio Lietuvos ir Pajūrio) gyvenamos tankiau nei aukštumos (Žemaitijos, Baltijos), tačiau šis dėsningumas iškreiptas didžiųjų miestų. Gyventojų pasiskirstymas kitaip – nuorodoje.
Gyventojų tankumas Lietuvoje

Item added to cart.
0 items - 0,00