Gyventojų skaičius Lietuvoje 1992-2023 m.

2023 m. gegužės 1 d. gyventojų skaičius Lietuvoje buvo 2 862 274. Nuo metų pradžios gyventojų skaičiaus pokytis +2 272, arba +0,08 proc. (gyventojų skaičius 2023 m. sausio 1 d. buvo 2 860 002). Gyventojų skaičiaus pokytis per 2022 metus buvo +54 004, arba +1,92 proc. (2022 m. sausio 1 d. gyventojų skaičius buvo 2 805 998). (Šaltinis: Statistikos departamentas)

Nuo 1992 m., kai gyventojų skaičius Lietuvoje pasiekė maksimumą (3 706 299), iki 2021 m. lapkričio 1 d. gyventojų Lietuvoje sumažėjo 25,05 proc., arba 928 308 gyventojų, arba daugiau nei šiuo metu gyvena Vilniuje ir Kaune kartu sudėjus.

Žemiau – du interaktyvūs grafikai. Pirmasis rodo Lietuvos gyventojų skaičių metų pradžioje 1992-2023 m. (gyventojų skaičius metų pradžioje) laikotarpiu, antrasis – metinį gyventojų skaičiaus pokytį procentais 1992-2022 m. laikotarpiu.

Tai, kad 2018 m. gyventojų skaičiaus mažėjimas ženkliai sulėtėjo, lėmė smarkiai sumažėjusi grynoji emigracija (arba migracijos balansas) – ji buvo mažiausia per visą Nepriklausomybės laikotarpį – tik -3292 per metus (Daugiau apie migraciją). Taip pat pirmą kartą daugiau gyventojų netekome dėl neigiamo natūralaus prieaugio (natūralus prieaugis=gimstamumas-mirtingumas) nei dėl emigracijos. Deja, natūralus prieaugis kelis pastaruosius metus beveik nesikeičia, ir dėl jo Lietuva kasmet netenka apie 10 tūkst. gyventojų. (Galbūt laikas paskelbti, kad didžiausia demografinė problema yra nepakankamas gimstamumas, nebe emigracija.) Migracijos ir natūralios kaitos įtaka gyventojų mažėjimui – žemiau grafike:

2019 m. toliau tęsiasi Lietuvos gyventojų skaičiaus stabilizavimasis: metų pradžioje gyventojų mažėjo, ir minimumą pasiekė balandžio 1 d. Nuo tada iki metų pabaigos gyventojų skaičius išaugo beveik 4000 (žr. grafiką žemiau).

Šaltinis: Statistikos Departamentas

Item added to cart.
0 items - 0,00