Latvijos miestai

Latvijoje yra 81 miestas ir miestelis: 10 nacionalinės reikšmės miestų (valstspilsēta) ir 71 vietinės reikšmės miestų (novada pilsēta). Didžiausi Latvijos miestai yra šie: Ryga (615 tūkst.), Daugpilis (79 tūkst.), Liepoja (67 tūkst.), Jelgava (55 tūkst.) ir Jūrmala (51 tūkst.). Mažiausias miestas yra Durbė, kuriame 2023 m. gyveno tik 492 gyventojai. Latvija yra pavyzdys šalies su dominuojančiu miestu (angl. primate city) , t.y. didžiausias šalies miestas yra kelis kartus didesnis nei antras pagal dydį: Ryga su 615 tūkst. ir Daugpilis su 79 tūkst. Sostinėje Rygoje gyvena maždaug trečdalis Latvijos gyventojų.

Latvijos miestai

Latvijos miestai 2000-2023 m.: populiacijos kaita

Po 2000 m. gyventojų skaičius mažėjo daugumoje Latvijos miestų. Gyventojų daugėjo tik aplink Rygą esančiuose miestuose: Marupėje (+393%), Ikškilėje (+114), Balduonėje (+78%), Adažiuose (+75%), Baluožiuose (+73%). Labiausiai populiacija sumažėjo Subatėje (-46%). Pačioje Rygoje 2000-2023 m. gyventojų skaičius sumažėjo 19,5% (palyginimui – Vilniuje 2001-2023 m. gyventojų skaičius išaugo 7,5%).

PASTABA: per 2000-2023 m. keitėsi kai kurių miestų administracinės ribos, tačiau renkamuose jų populiacijos duomenyse į tai neatsižvelgiama.

Gyventojų skaičius Latvijos miestuose 2000-2023 m.

Šaltinis: Latvijos statistika

Item added to cart.
0 items - 0,00