Lietuvos gyventojai pagal tautybę 1989-2015 m.

Per 1989-2015 m. laikotarpį iš Lietuvoje gyvenančių tautybių gyventojų labiausiai sumažėjo žydų ir rusų, lėčiausiai mažėjo lietuvių skaičius.

Iš viso gyventojų skaičius nuo 1989 m. surašymo sumažėjo 20,8 proc., tačiau skirtingų tautybių gyventojų mažėjimo tempas buvo labai nevienodas. Per 26 metus lėčiausiai mažėjo lietuvių tautybės gyventojų skaičius (-13,4 proc.), lenkų sumažėjo 36,5 proc., baltarusių – 38 proc., ukrainiečių – 54,8 proc., rusų – 59,5 proc., o žydų tautybės gyventojų sumažėjo net 81,7 proc.

tautybiu grafikas

Žvilgtelėjus į 1989-2001 m. laikotarpį (tarp 1989 ir 2001 m. duomenų apie tautybes nepateikiama) matyti, kad lietuvių per tą laikotarpį sumažėjo labai nežymiai (-0,6 proc.). Taip yra todėl, kad po 1989 m., maždaug iki 1992-1993 m., gyventojų skaičius Lietuvoje didėjo ir pasiekė piką, po to ėmė mažėti (ir tebemažėja iki šiol). Palyginti nedaug per minėtąjį laikotarpį sumažėjo ir lenkų tautybės gyventojų, tuo tarpu likusių tautybių gyventojų sumažėjo labai žymiai, greičiausiai didele dalimi dėl to kalta emigracija.

Tautybes Lietuvoje 1989-2001

Lyginant skirtingų tautybių gyventojų skaičių 2001-2015 m. laikotarpiu, matyti, kad palyginti su 1989-2001 m., labai sulėtėjo baltarusių ir ukrainiečių skaičiaus mažėjimas. Paspartėjo lenkų mažėjimas, taip pat lietuvių.

Tautybes Lietuvoje 2001-2015

Kadangi lietuvių tautybės gyventojų skaičius per 1989-2015 m. laikotarpį mažėjo lėčiausiai, jų dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus išaugo – nuo 79,6 proc. 1989 m. iki 86,7 proc. 2015 m. Rusų tautybės gyventojų dalis per tą laikotarpį sumažėjo beveik perpus (nuo 9,37 iki 4,78 proc.), ir 1989 m. dar buvusi didžiausia tautinė mažuma, šiuo metu ji jau nusileidžia Lietuvos lenkams, kurių dalis per tą laiką sumažėjo ne taip ženkliai. Nuo 2014 iki 2015 m. lenkų dalis nuo viso Lietuvos gyventojų skaičiaus netgi nežymiai išaugo.

Labai gaila, kad tautybių gyventojų skaičiaus duomenų nėra iš kitų metų – būtų įdomu palyginti pokyčius, pavyzdžiui, nuo 1992-1993 metų, kai gyventojų skaičius Lietuvoje pasiekė piką.

Gyventojų skaičius pagal tautybę:

Metai Lietuviai Rusai Lenkai Baltarusiai Ukrainiečiai Žydai
1989 2924251 344455 257994 63169 44789 12392
2001 2907293 219789 234989 42866 22488 4007
2011 2561314 176913 200317 36227 16423 3050
2014 2539389 147753 164778 42419 21261 2498
2015 2531843 139507 163858 39159 20225 2267

Gyventojų dalis (proc.) pagal tautybę, proc. nuo visų gyventojų:

Metai Lietuviai Rusai Lenkai Baltarusiai Ukrainiečiai Žydai Kitos
1989 79,6 9,37 7,02 1,72 1,22 0,34 0,8
2001 83,4 6,30 6,74 1,23 0,64 0,11 1,6
2011 83,9 5,80 6,56 1,19 0,54 0,10 1,9
2014 86,3 5,02 5,60 1,44 0,72 0,08 0,9
2015 86,7 4,78 5,61 1,34 0,69 0,08 0,8

Gyventojų  skaičiaus pokytis proc. pagal tautybę:

Laikotarpis Lietuviai Rusai Lenkai Baltarusiai Ukrainiečiai Žydai
1989-2015 -13,4 -59,5 -36,5 -38,0 -54,8 -81,7
2001-2015 -12,9 -36,5 -30,3 -8,6 -10,1 -43,4

Šaltinis: Statistikos departamentas