Lenku kalba moka

Lenkų tautinė mažuma Lietuvoje

Lenkai yra didžiausia tautinė mažuma Lietuvoje: 2011 m. surašymo duomenimis, šalyje gyveno kiek daugiau nei 200 000 lenkų tautybės gyventojų, arba 6,6 % visų Lietuvos gyventojų. Dauguma lenkų gyvena Pietryčių Lietuvoje, Vilniaus krašto teritorijoje. Šiame regione išsiskiria Vilniaus miestas: jame gyventojai, kurių gimtoji kalba lenkų, sudaro mažesnę dalį nei miesto apylinkėse. Svarbiausia to priežastis – ilgus metus trunkantis teigiamas vidinės migracijos balansas, t.y. daug gyventojų iš visos Lietuvos persikelia gyventi į sostinę.

Pirmasis žemėlapis – gyventojų, kurių gimtoji kalba lenkų, pasiskirstymas Lietuvoje:

Lenku gimtoji kalba

Tuo tarpu lenkiškai mokantys gyventojai (išskyrus, žinoma, tuos, kuriems ši kalba gimtoji) Lietuvos teritorijoje gyvena daug platesniame regione apimančiame maždaug pusę šalies ploto; įdomu tai, kad tokių gyventojų daugiausia lenkų dominuojamo regiono riba:

Lenku kalba moka

Lenkų tautybės gyventojų paplitimas 2011 m. puikiai sutampa su Tarpukariu Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto riba. Žemiau – tie patys du žemėlapiai su apytikre 1923 m. nustatyta Lietuvos-Lenkijos siena:

Lenku gimtoji siena

Lenku moka siena

Pirmojo Tarpukario Lietuvos surašymo (1923 m.) duomenimis, daugiausiai lenkų gyveno Trakų, Kauno, Ukmergės ir Kėdainių apskrityse (Vilniaus ir Klaipėdos kraštai tuo metu nepriklausė Lietuvai).

Lenkai Lietuvoje 1923

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 1923, 2011