Vaikai Lietuvoje

Jauna Vakarų Lietuva ir senstanti Pietryčių Lietuva

Trijuose čia pateikiamuose žemėlapiuose pavaizduotas trijų pagrindinių gyventojų amžiaus grupių pasiskirstymas Lietuvos administraciniuose vienetuose: 0-14 metų, 15-64 metų, 65 metų ir vyresnių gyventojų grupės. Lyginant šiuos tris žemėlapius, išryškėja keletas įdomių dalykų.

Vaikų iki 15 metų amžiaus dalis Lietuvos seniūnijose:

Vaikai Lietuvoje

15-64 metų amžiaus gyventojų dalis seniūnijose:

Darbingo amžiaus žmonės Lietuvoje

Pensinio amžiaus gyventojų dalis seniūnijose:

Pensinio amžiaus žmonės Lietuvoje

Visų pirma, vaikų ir pensinio amžiaus gyventojų pasiskirstymas yra atvirkščias vienas kitam. Tai gal ir nėra netikėta (logiška – kur daugiau senyvų žmonių, ten ir gimdyti galinčių yra mažiau). Tačiau kiek netikėta yra tai, jog Lietuvos teritorija pagal vaikų ir pensinio amžiaus žmonių pasiskirstymą yra gana ryškiai perskirta į dvi dalis: Pietryčių Lietuvoje gausiau pensinio amžiaus gyventojų, vakarinėje dalyje – daugiau vaikų. Pietryčių Lietuvoje labai ryškią išimtį sudaro tik Vilnius su priemiesčiais. Tikėtina, kad ir artimiausioje ateityje gyventojų sparčiausiai mažės būtent Utenos ir Alytaus apskrityse.

Vaikai ir pensininkai Lietuvoje

15-64 metų amžiaus grupėje tokio didelio skirtumo tarp rytinės ir vakarinės dalies nėra, o daugiausia šios amžiaus grupės gyventojų susitelkę aplink didžiuosius miestus, taip pat Šiaurės Vakarų Lietuvoje (Mažeikiai ir Naujoji Akmenė), Visagine, Druskininkuose.

 

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas (2011 metų visuotinis gyventojų surašymas)