Gyventojų skaičius Lietuvoje

Gyventojų skaičius Lietuvoje 1992-2018 m.

2018 m. gegužės 1 d. gyventojų skaičius Lietuvoje buvo 2 802 047. Nuo metų pradžios gyventojų skaičius sumažėjo 8 081 asmenimis, arba 0,29 proc. 2018 m. sausio 1 d. gyventojų skaičius Lietuvoje buvo 2 810 118. Per 2017-uosius metus gyventojų sumažėjo 37 786 asmenimis, arba 1,33 proc. 2017 m. sausio 1 d. gyventojų skaičius Lietuvoje buvo 2 847 904 žmonės. Per 2016 m. (2016 01 01-2017 01 01) gyventojų sumažėjo 40 654, arba 1,41 proc. 2016 m. sausio 1 d. gyventojų skaičius Lietuvoje buvo 2 888 558 žmonės. (Šaltinis: Statistikos departamentas)

Nuo 1992 m., kai gyventojų skaičius Lietuvoje pasiekė maksimumą – 3 706 299, iki 2018 m. gyventojų Lietuvoje sumažėjo jau 23 procentais, ir 2017 m. sausio 1 d. siekė 2 847 904. Per 25 metus Lietuva neteko jau 858 935 gyventojų, arba maždaug tiek, kiek šiuo metu gyvena Vilniuje ir Kaune kartu sudėjus. 2011-2014 m. laikotarpiu gyventojų skaičius mažėjo vis lėtesniu tempu, deja, nuo 2015 m. ėmė vėl mažėti sparčiau: 2015 m. gyventojų sumažėjo 1,12 proc., 2016 m. – 1,41 proc. (vidutinis metinis gyventojų skaičiaus pokytis 1992-2017 m. laikotarpiu buvo -1,08 proc.).

Žemiau – du interaktyvūs grafikai. Pirmasis rodo Lietuvos gyventojų skaičių metų pradžioje 1992-2018 m. (gyventojų skaičius metų pradžioje) laikotarpiu, antrasis – metinį gyventojų skaičiaus pokytį procentais 1992-2017 m. laikotarpiu.

 

Šaltinis: Statistikos Departamentas